Becca di Viou


Waypoint: 1 Latitudine: 45.7848957 - Longitudine: 7.311278730

Partenza

Waypoint: 2 Latitudine: 45.7851950 - Longitudine: 7.312076144

Chiesa

Waypoint: 3 Latitudine: 45.7856888 - Longitudine: 7.313421075

Attraversare strada asfaltata

Waypoint: 4 Latitudine: 45.7854791 - Longitudine: 7.314012324

Attraversare strada asfaltata

Waypoint: 5 Latitudine: 45.7853479 - Longitudine: 7.314497129

A destra, seguire strada asfaltata

Waypoint: 6 Latitudine: 45.7786210 - Longitudine: 7.320744604

A destra, lasciare strada

Waypoint: 7 Latitudine: 45.7743971 - Longitudine: 7.330214155

Attraversare strada

Waypoint: 8 Latitudine: 45.7745790 - Longitudine: 7.336970485

Bivio, andare a sinistra

Waypoint: 9 Latitudine: 45.7763917 - Longitudine: 7.340690262

Bivio, andare a sinistra

Waypoint: 10 Latitudine: 45.7761503 - Longitudine: 7.339590198

Attraversare e salire diritto

Waypoint: 11 Latitudine: 45.7766591 - Longitudine: 7.339655281

Chiesa di Blavy

Waypoint: 12 Latitudine: 45.7778091 - Longitudine: 7.341005454

Bivio, andare a destra

Waypoint: 13 Latitudine: 45.7783563 - Longitudine: 7.342373150

Bivio, andare a sinistra

Waypoint: 14 Latitudine: 45.7829250 - Longitudine: 7.344571609

Seguire strada rurale a destra

Waypoint: 15 Latitudine: 45.7843138 - Longitudine: 7.345474084

Lasciare strada rurale, sentiero a destra

Waypoint: 16 Latitudine: 45.7857055 - Longitudine: 7.357943930

Alpe di Viou

Waypoint: 17 Latitudine: 45.7839040 - Longitudine: 7.361649151

Bivio, andare a sinistra

Waypoint: 18 Latitudine: 45.7957185 - Longitudine: 7.367347039

Col di Viou, andare a sinistra

Waypoint: 19 Latitudine: 45.7965991 - Longitudine: 7.367375352

Bivacco Penne Nere

Waypoint: 20 Latitudine: 45.7974090 - Longitudine: 7.362533490

Becca di Viou